Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

"Baby girl" sản xuất tại trung quốc, nhiễm melamine nặng

Đẹp cái nỗi gì mà sao mình thấy nhiều ngưùơi khen nhỉ :D
Mắt giả, môi giả, tóc giả, có khi tay chân cũng giả nốt :D

Bonus thêm một sản phẩm made in china nữa nè


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét